حذف سولفید هیدروژن توسط بیوفیلتر چکنده

نوع مقاله : Original Article

چکیده

سولفید هیدروژن یکی از گازهای بسیار بدبو و سمی است که موجب خوردگی تجهیزات صنایع مختلف شده و سالانه خسارات جانی و مالی زیادی برای جوامع بشری به همراه دارد. روش های مرسوم شیمیایی و فیزیکی برای حذف گاز سولفید هیدرروژن عمدتاً به دلیل هزینه های گزاف و نیز نیاز به انرژی بسیار زیاد مقرون به صرفه نیستند. در سال­های اخیر استفاده از روش های بیوتکنولوژیکی برای حذف این آلاینده مورد توجه قرار گرفته است.
فیلتر زیستی چکنده ای از جنس شیشه و ارتفاع120 سانتی متر با بستری از سنگ لاوا طراحی و ساخته شد که در آن روند حذف سولفید هیدروژن توسطDSM5368 توموباسیلوس و تیوپاروس در زمان­های ماند مختلف10تا 60 ثانیه ، غلظت­های مختلف گاز20 تا 85 ppm، دبی های مختلف گاز(10 تا 60 L/min) مورد مطالعه قرار گرفت.
در فیلتر زیستی چکنده بازده حذف در غلظت 10 تا  80 ppm و در زمآن های ماند بیشتر از (s)20 ثانیه  همواره 100درصد  بود ولی هنگامی که زمان ماند به 15 ثانیه کاهش پیدا کرد، راندمان بیوفیلتر به 90درصد رسید. در زمان ماند 10ثانیه و غلظت ppm 25 بازده حذف 90درصد  و در غلظت ppm 75 بازده 65 درصد  مشاهده شد. بیشینه ظرفیت حذف در این فیلتر زیستی چکنده با بازده 95درصد  برابر باgH  2Sm-3h-1  28 بود

کلیدواژه‌ها