تاثیر نیکوتین بر رشد سری نشیمنگاهی و مغز جنین موش‌های بزرگ نژاد ویستار

نوع مقاله : Original Article

چکیده

قرار گرفتن در معرض نیکوتین نه تنها منجر به خطر افتادن سلامت افراد بزرگسال می شود بلکه منجر به خطر افتادن سلامت جنین­ها، نوزادان، کودکان و نوجوانان نیز می­شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش نیکوتین بر روی رشد جنین­های موش­های بزرگ آزمایشگاهی است که شامل رشد طول سری- نشیمنگاهی جنین­ها و رشد مغزی آن­ها می­باشد.برای انجام آزمایشات از موش‌های نژاد ویستار با وزن 300-250 گرم استفاده شد. بعد از بارداری، حیوانات به دو گروه (6n= در هر گروه) کنترل و نیکوتین (mg/ml3/0) محلول در آب تقسیم شدند. در روز چهاردهم بارداری، موش‌ها جراحی شدند. سپس جنین‌ها خارج گردیدند و پس از شستشو و توزین در فرمالین 10 درصد فیکس شدند. پس از طی مراحل پردازش، برش‌گیری و رنگ‌آمیزی به روش H&E، نمونه‌های مطالعاتی تهیه و با استفاده از نرم‌افزار MOTIC و میکروسکوپ نوری، تغییرات سطح مقطع هیپوکامپ مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 9.01 آنالیز شدند.نتایج نشان می­دهد که طول سری نشیمنگاهی جنین­ها در گروه نیکوتینی کاهش یافت. تعداد سلول­های لایه­های هیپوکامپی کاهش یافت:به نظر می­رسد که نیکوتین از راه­های مختلف بر رشد جنین­ها تاثیر می­گذارد و تاثیر سمی بر رشد مغز دارد.

کلیدواژه‌ها