مطالعه ساختار تشریحی ساقه و فلاونوئیدهای موجود در گونه های Dianthus از میخک تیره Caryophyllaceae در استان خراسان رضوی

نوع مقاله: Original Article

کلیدواژه‌ها